Siteinstallationer

Rörsystem kräver ofta att svets- och montagearbetet utförs hos dig som kund. Efter 40 år i branschen har vi stor vana vid att hantera siteprojekt och vi lämnar inte förrän vi utfört det som vi har åtagit oss.

Verkstadsproduktion

Tillverkning av enheter till bland annat läkemedelsindustrin sker med hög precision och kvalitet. Tack vare väl tilltagna ytor är utrymmeskrävande projekt inte några problem.

Nyheter

  • Ekonomiansvarig 75-100%
  • Hissautomat från Weland

Referenser

    Arla Alfa Laval Texor Orkla Cederroth