Livsmedel / Hygien

Livsmedel


Utmaningarna som våra svetsare och montörer möter på site är att nytt ska förenas med gammalt, lokalernas möjligheter till rördragning, lågt i tak, högt i tak och så vidare - ständiga utmaningar att brottas med men det är också det som gör jobbet till vad det är.

Vikten av bra svetsskarvar kan inte nog poängteras, att systemet där era produkter ska transporteras håller en hög kvalitet för att minimera bakterietillväxt och därmed produktionsstopp är viktigt. Att produktionsstoppen minimeras innebär en högre produktivitet och lönsamhet samtidigt som behovet av kemikalier för rengöring minskar - bara vinna vinna - både för dig som producent och för vår miljö!

Hygien

Även inom hygiensektorn är en rätt utförd installation av största betydelse för att produktionen ska flyta smidigt. Så få och så korta produktionsstopp som möjligt är viktigt för att kunna hålla produktionen igång.

Kunder inom livsmedel/hygiensektorn är Arla, Tetra Pak, Kopparbergs, Swedish Match, SCA och Cederroths för att nämna några.

Pigging system

För rengöring av rörsystem kan vi också erbjuda piggsystem som skjuter ut produkten ur systemet innan rengöring, du minimerar spill och får en enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv rengöringsprocess.