Kontroll

Trycksättning med gas

För att underlätta för dig som kund ackrediterades Nordholms för trycksättning med gas under 2008, det innebär att vi kan samordna trycksättningen med installationen. Då vi oftast är på plats efter ordinarie arbetstid underlättas kontrollen samtidigt som intrånget i er versamhet minimeras. Vi kan trycksätta upp till 150 bar och kan kontrollera andras arbeten likväl som våra egna då vi är ett typ C-organ.

Till vårt förfogande har vi fyra stycken utrustningar som kontrolleras årligen, hela verksamheten står under Swedacs kontroll.

Visuell kontroll

Vid produktion kontrolleras alltid svetsresultatet visuellt, synliga skarvar både in- och utvändigt till 100% och övriga enligt kravspecifikation. Är du osäker på svetsens kvalitet ställer vi gärna upp som bollplank, vi har långtgående kunskap om både standarder och svetsdiskontinuiteter.

Våra svetsare och montörer är särskilt utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa svetskvaliteten.

Fiberoptisk kontroll

Med hjälp av fiberoptik kan vi kontrollera rörsystem invändigt. Utrustningen möjliggör att svetsskarvarna fotograferas eller filmas samt textbeläggs för indentitetsmärkning, resultatet kan sen distibueras  i önskad elektronisk form till kund.

Kontrollen utförs som egenkontroll eller med beställaren som övervakare.