Läkemedel / Gasförsörjningssystem

Läkemedel

Vi är stolta över att ha varit med och levererat ett antal läkemedelsfabriker genom åren. Redan på 80-talet var vi med och byggde en blodplasma-anläggning i Stockholm och vårt kunnande har inte minskat genom åren, tvärtom.

Vid vår verkstad tillverkar vi enheter, designade utrustningar och rördetaljer i mestadels rostfritt material med olika legeringar, system i PVDF och PPn.

Kundens krav styr vilken standard vi arbetar mot, detta innebär att arbetet kan ske enligt EN-standard eller den amerikanska standarden ASME BPE. Våra svetsare och montörer är särskilt utbildade inom standarden ISO 5817 (behandlar svetsdiskontinuiteter och formavvikelser) för att säkerställa rätt kvalitet.

Genom vårt systerbolag OMEK kan vi också erbjuda mekaniskt bearbetade komponenter
t ex. flödesceller och specialdetaljer till olika processer.

Kunder inom läkemedel är GE, Alfa Laval, Fresenius Kabi, Astra, Pfizer m fl.

Gasförsörjningssystem

När det gäller montage och installation av system för gas rekommenderar vi att svetsningen utförs med mekaniserad utrustning så långt möjligt för att erhålla en jämn och hög kvalitet. Fördelningscentraler för gasförsörjningssystem kan med fördel prefabriceras i vår verkstad.

Vi hjälper gärna till att ta fram rätt material och dimensioner för ert gassystem och för att underlätta för dig som kund är vi ackrediterade för trycksättning med gas - läs mer om våra kontrolltjänster under tjänster.

Nordholms har utfört ett flertal installationer för industriellt ändamål samt till sjukhus och forskningsanläggningar. När det gäller gasförsörjningssystem utför vi installationer för bl. a. AGA. För närvarande är vi delaktiga i bygget av Nya Karolinska i Stockholm.