Kvalitet

Vår kvalitetspolicy talar sitt tydliga språk:

Varje åtagande ska vara en rekommendation för kommande projekt.

Nordholms mål är att alltid tillmötesgå kundens krav i allt från de allra enklaste svets- och installationsarbetena till de mest krävande. Efter många år i branschen är vi väl förtrogna med de krav och standarder som finns inom respektive kundsegment och vi utvecklas ständigt i samklang med våra beställare. Nordholms är nischade mot avancerad (TIG-) svetsning och rördragning där kraven på renhet och ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

SS-EN ISO 3834-2

Sedan 2007 är vi certifierade enligt standarden ISO 3834-2 - Kvalitetssäkring vid svetsning. Certifieringen tryggar att Nordholms har den tekniska kompetens och utrustning som krävs för att utföra de arbeten vi åtar oss. Standarden finns i tre kvalitetsnivåer där vi är certifierade enligt de högsta kraven, det vill säga 3834-2, genom det kan vi även utföra arbeten enligt 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller 3834-4 (enkla kvalitetskrav), allt beroende på kraven i projekten. Certifikat 

Nordholms licenssvetsare & montörer

Varje svetsare måste inneha rätt kompetens för det arbete som ska utföras och har därför genomgått svetsarprövningar enligt ISO 9606 och/eller ISO 14732 alternativt annan tillämplig standard. För att kunna bedöma kvaliteten på det urförda arbete har flera av våra medarbetare utbildning inom visuell kontroll, dessa genomgår också en årlig synkontroll. Heta arbeten liksom andra utbildningar som lift & arbeten i trånga utrymmen löser vi allt eftersom behov uppstår om inte aktuell personal redan är utbildad inom området.

Trycksättning

Nordholms är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas enligt ISO/IEC 17020. Ackrediteringen gäller för tryck upp till 150 bar. Då vi är ett kontrollorgan enligt typ C innebär det att vi kan utföra kontrolltjänster på installationer utförda av Nordholms eller annan installatör. Certifikat

Vi har även utrustning för att trycksätta med vätska i de fall gas inte är nödvändigt.

Dokumentation

Vi tar ett helhetsansvar för den dokumentation som efterfrågas och omfattar till exempel materialcertifikat, materialmottagning, Ra-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Fiberoptisk kontroll

För att ge dig ytterligare trygghet och garanti på utfört arbete kontrolleras i många fall svetsskarvarna invändigt med hjälp av fiberoptik, det finns möjlighet att fotografera eller filma skarvarna för att sedan ingå i den slutgiltiga projektdokumentationen - spårbarhet finns så det går att härleda dokumenterad skarv till ritning.