Siteinstallationer

Kunskap

För att projekt hos kund ska kunna ske med högsta kvalitet är framför allt kunnande men även utrustning av stor betydelse. Vår målsättning är att bemanna varje projekt med personal som matchar kraven. Vi arbetar efter isometerier och flödesscheman eller tar fram en plats- och funktionsanpassad rördragning tillsammans med kunden, denna dokumenteras i form av en as built-ritning. Inom livsmedel är det kunskap om flödesscheman som är viktig medan det inom läkemedel är isometrier som används, det är alltså inte bara svetskunskapen som krävs utan även kunskap inom ritningsläsning och industrirörläggning.

Förtillverkning

För att minska kundens stopptider vid underhåll kan delar av processystemen förtillverkas efter ritning. Tillverkningsprocessen kan startas innan stoppet, alternativt vid nyproduktion innan produktionslokalen är färdig, detta ger en kortare installationsstid där produktionsstarten kan tidigareläggas samtidigt som det ger bättre förutsättningar för tillverkningen med materialupplag, travers och annan utrustning tillgänglig.

Installation & Service

Vi utför installationer av processer i nya fabriker likväl som ombyggnationer och reparationer. Ytterligare en tjänst vi utför hos kund är service och däribland ventilservice.

Utöver svets- och montagearbetet har vi stor vana av materialinköp och inköp av tjänster som isolering, tredjepartskontroll, passivering etc.

Efter vårt förvärv av QB Food Tech kan vi också leverera pigg-system, piggar, Mini-CIP och filtreringsenheten Hervor, se vidare under produkter.

  • Processrörinstallationer
  • Mediainstallationer
  • Gasinstallationer
  • Underhållsarbeten
  • Reparationer