Om oss

Nordholms affärsidé

”Att leverera processrörsinstallationer med tillhörande tjänster över hela Sverige med kundens krav i centrum."

NordholmsTES:en, som genomsyrar vår verksamhet, Trygghet, Engagemang/Erfarenhet & Stolthet! Det ska vara tryggt att arbeta hos Nordholms, det ska vara tryggt att anlita Nordholms och det ska vara tryggt att leverera till Nordholms. Vi har både en gedigen erfarenhet och ett otroligt engagemang i det vi gör och vi är så otroligt stolta över vår verksamhet och det vi presterar i alla led, vi är inte starkare än den svagaste länken!

Nordholms vision

Vi tror på att vara ett utvecklande företag att utvecklas i. Vi ska vara kundens första val genom att leverera processrörsinstallationer som kräver minsta möjliga underhåll till gagn både för vår kund och vår miljö.

För att leva upp till vår målsättning satsar vi på utbildning och utveckling. Genom att vara med i Svetskommissionen håller vi oss ajour på svetsområdet och får högklassig rådgivning inom svets- och materiallära. Vi är också aktiva i IUC Väst, ett företagsnätverk för tillverkande industrier inom teknik- och produktionsindustrin i Fyrbodal, samtidigt har vi närheten till Innovatum i Trollhättan där vi kan få hjälp med utvecklingsfrågor.

Historik

Nordholms är ett ägarlett företag med säte i Henån på Orust, här finns vårt huvudkontor och våra moderna verkstadslokaler på 1800m². Idag är vi specialiserade mot komplexa rörinstallationer, ombyggnationer och reparationer till olika industrier med fokus på utveckling och kvalitet.

Nordholms historia startar 1977 då John Hygrell köpte ut en del av Nordholms Verkstäder i Falkenberg. Han var stationerad vid Forsmarks kraftverk och det var också här som företagets verksamhet startade. Vi har alltjämt kvar anställda som var med under 70- och 80- talen och byggde upp de tre kraftverken.

Till en början handlade verksamheten om att hyra ut arbetskraft samt utrustningar mot kärnkraftsindustrin men under åren har vi utvecklats till att bli en innovativ partner där kunskap är en stor del av vårt varumärke! Under 80-talet breddades verksamheten med arbeten till livsmedelsindustrin och vi genomförde under detta årtionde också våra första installationer inom läkemedel.

1991 flyttades kontor och verkstad från Östhammar till Henån med Anders Hygrell i ledningen, helägare till bolaget sedan 2008. Flytten till Henån blev en ny era i Nordholms historia då vi började med tillverkning i vår egen verkstad. Verkstadsproduktionen är en ständigt växande del och det senaste tillbygget färdigställdes under 2014.

Sedan 2011 ingår OMEK (Orust Mekaniska Aktiebolag) i Nordholmskoncernen. OMEK:s maskinpark tillsammans med medarbetarnas kompetens möjliggör högklassiga bearbetningar som levereras bland annat till läkemedelsindustrin. OMEK kompletterar vår verksamhet genom att vi kan erbjuda lösningar till kund som inkluderar specialtillverkade detaljer.

Under 2013 förvärvades QB Food Tech AB, numera integrerat i Nordholms, vi breddar därigenom Nordholms verksamhet geografiskt samtidigt som vi har fått in Mini-cipen och pig-system i Nordholms sortiment.

Kvalitets- och miljöpolicy

"Varje arbete ska vara en rekommendation för kommande projekt"

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för att uppnå våra delmål:
  • Nöjdare kunder
  • Totalkvalitet från första kundkontakt till leverans och faktura
  • Ständig utveckling och förbättring så att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar

Vi ska...

  • bedriva vår verksamhet så att största möjliga miljöhänsyn säkerställs
  • uppfylla lagar och förordningar
  • öka vår miljökompetens
  • förebygga föroreningar