Kemi / Övrig industri

Då Nordholms är ett svetsande företag blir våra tjänster aktuella så fort svetsning kommer in i bilden. För närvarande är vi mitt i ett offshore-projekt på 6000 arbetstimmar där vi har förtillverkat tjockväggiga rostfria rör, för att nu utföra installationerna även på site.

Under hösten har vi också deltagit i stoppet vid Preemraff i Lysekil.

Arbeten mot till exempel petrokemi, värmekraftverk, vattenkraftverk och UV-installationer i vattenverk är sådant som vi är vana att arbeta med. Problemlösning och planering hjälper vi gärna till med liksom inköp av tjänster och material.

Ett exempel på återkommande uppdrag är svetsning av tuber på värmeväxlare i värmekraftverk. Tubsvetsningen kan utföras både manuellt eller mekaniserat och i olika material.