Konsulttjänster

I vårt arbete stöter vi dagligen på nya utmaningar och hittar lösningar på problem. Detta ger oss en aktuell bild av hur olika verksamheter bäst kan arbeta med sina industriinstallationer.

Vi erbjuder konsulttjänster inom:

 • Svetsning
 • Svetsdokumentation
 • Arbetsledning
 • Projektledning
 • Fiberoptisk kontroll
 • Trycksättning med gas
 • Svetskonsultation 
 • Framtagande av WPQR samt WPS 
 • Svetsvänliga konstruktioner 
 • Svetsfel och reparationer
 • Konstruktion
 • Mindre konstruktioner i egen regi 
 • Övrig design/konstruktion i samarbete med partners