Utbyggnation av verkstaden

För att erhålla bättre produktionslokaler är nu arbetet med en tillbyggnad av befintliga lokaler i full gång. Den gamla verkstaden för svarta arbeten är riven och kommer att ersättas med en ny, även sliputrymme och en del andra lokaliteter kommer att bli betydligt mer ändamålsenliga. Vi kommer fortlöpande att informera om  byggprojektets framskridande och förhoppningsvis kunna komplettera med lite bilder också!

Tillbaka till alla nyheter