Utbildning i kundvård

En stor del av Nordholms och Omeks personal har deltagit i en utbildning om kundvård. Med på agendan var också värdeord - vilka värdeord står vi för? Arbetet med framtagandet värdeord kommer att fortsätta och ska sedan användas i vår kommunikation både internt och externt.

Tillbaka till alla nyheter