Kvalitet

Vår kvalitetspolicy talar sitt tydliga språk:

Varje åtagande ska vara en rekommendation för kommande projekt.

Nordholms mål är att alltid tillmötesgå kundens krav i allt från de allra enklaste svets- och installationsarbetena till de mest krävande. Efter många år i branschen är vi väl förtrogna med de krav och standarder som finns inom respektive kundsegment och vi utvecklas ständigt i samklang med våra beställare. Nordholms är nischade mot avancerad (TIG-)svetsning och rördragning där kraven på renhet och ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

Nordholms licenssvetsare & montörer

Svetsande personal har genomgått svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418 eller annan tillämplig standard. Vi ser till att den personal som utför svetsarbetet har rätt kompetens för arbetet i fråga. För att kunna bedöma kvaliteten på skarvarna har Nordholms svetsare och montörer genomgått utbildning inom visuell kontroll. Heta arbeten är en självklarhet, andra specialutbildningar som liftkort, arbeten i trånga utrymmen etc. löser vi alllt eftersom behov uppstår, om inte aktuell personal redan är utbildad inom området.

SS-EN ISO 3834-2

Kvalitet är ett av nyckelorden inom dagens affärsverksamhet, under 2007 certifierade vi oss därför enligt standarden ISO 3834-2  - Kvalitetssäkring vid svetsning. Certifieringen borgar för att Nordholms har den tekniska kompetens och utrustning som krävs för att utföra de arbeten vi åtar oss. Standarden finns i tre kvalitetsnivåer där vi är certifierade enligt 3834-2 (omfattanden kvalitetskrav) men vi kan även utföra arbeten enligt 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller 3834-4 (enkla kvalitetskrav), allt beroende på kraven i projekten. Certifikat
 

ISO 9001

För att komplettera 3834-2 pågår ett arbete med framtagandet av en handbok enligt ISO 9001:2015.

Trycksättning

Nordholms är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas enligt ISO/IEC 17020. Ackrediteringen gäller för tryck upp till 150 bar. Då vi är ett kontrollorgan enligt typ C innebär det att vi kan uföra kontrolltjänster på installationer utförda av Nordholms eller annan installatör. Certifikat

Vi har även utrustning för att trycksätta med vätska i de fall gas inte är nödvändigt.

Dokumentation

Vi tar ett helhetsansvar för all dokumentation som efterfrågas i våra åtaganden. Dokumentationen omfattar till exempel materialcertifikat, materialmottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Fiberoptisk kontroll

För att ge dig ytterligare trygghet och garanti på utfört arbete kan svetsskarvarna inspekteras invändigt med våra fiberoptiska utrustningar. Vid en fiberoptisk kontroll kan skarvarna fotograferas eller filmas för att sedan ingå i den slutgiltiga projektdokumentationen - full spårbarhet finns så det går att spåra den dokumenterade skarven till ritningen.


Inför arbete vid kärnkraftsanläggningar

Inför arbete vid kärnkraft krävs att du har genomgått några obligatoriska moment. Du måste bli godkänd av SÄPO och genomgå läkarundersökning samt drogtest och även klara av några kurser. Första gången måste säkerhetskursen ske på plats i Forsmark, men kan därefter förnyas via webben. Rent System kan utföras på webben redan första gången. Båda kurserna är giltiga i 3 år.

Rent system / Skydds- och säkerhetsutbildning

Länkar till kurserna (öppnas i nytt fönster)

Rent System

Skydds- och säkerhetsutbildning

Blanketter

Personkompetensbevis

Samtycke till registerkontroll

Registerkontroll

Hälsodeklaration

Läkarintyg