Kärnkraft

Kärnkraften är Nordholms vagga, det var här som allting började under 70-talet på Forsmarks kraftverk, sedan dess är vi kvar.

För arbeten till kärnkraften kan vi arbeta under beställarens ledning eller åta oss projekt under egen arbetsledning då vi uppfyller kraven som leverantör för arbeten både på plats hos kunden och i vår verkstad.

Vi har ett flertal specialutrustningar som möjliggör fjärrstyrd svetsning, med 100-procentig repeterbarhet, användbart vid svetsning i svårtåkomliga lägen. Denna utrustning har bland annat använts vid baffelsvetsning i Forsmark där svetshuvudena sänktes ned i vattentäta schakt i reaktorbassängen. Ett mycket spännande arbete som genomfördes med bästa resultat - alla svetsskarvar godkända vid första tillfället men så låg det också mycket planering, övning och tester i grunden!

Under kärnkraftens historia i Sverige har Nordholms arbetat vid samtliga kärnkraftverk nationellt sett.